IMG_2526.JPG

TRIVSELREGLER

 

Alla som bor och verkar i fastigheten skall medverka till god ordning och trivsel genom att visa varandra hänsyn. 

Varje bostadsrättshavare ansvarar för att gäster och besökare följer ovanstående ordningsregler.

 • Det är extra viktigt att tänka på ljudnivån mellan 22.00-07.00 då alla har rätt till lugn och ro i sin bostad.

 • Din lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare. Har du frågor kontakta någon i styrelsen.

 • Ingen rökning får ske i lägenheterna.

 • Ingenting får förvaras i trapphuset på grund av brandsäkerheten.

 • Håll alla dörrar låsta till garage, tvättstuga och förråd.

 • Säkerställ alltid att entrédörren låses och släpp inte in någon obehörig.

 • Grovsopor ingår inte i sophämtningen utan ansvaras av den boende.

 • Nedskräpning av innegården är inte acceptabelt, sopkorgarna är inte till  för hushållssopor.

 • Tänk på att ta hand om föreningens fastighet och gemensamma utrymmen då onödigt slitage och förstörelse belastar föreningen gemensamt och leder till avgiftshöjningar.

 • Husdjur är tillåtet i föreningen under förutsättning att djuren inte skadar eller hotar människor och att övriga trivselregler inom föreningen följs. Om du är ägare till ett något ovanligare djur, exempelvis en ofarlig orm eller ett giftigt djur ser vi gärna att du informerar styrelsen om detta, då denna information kan vara bra att ha för styrelsen.

 • Det är inte tillåtet att koppla in köksfläkten till det centrala ventilationsystemet så din köksfläkt måste därmed vara en kolfilterfläkt. 

 
Favicon 3.png

STYRELSEN

Catherine Lef (Ordförande) - Joel Wärnberg (Kassör) - Jan Ottosson (Ledamot) - Melinda Gustafsson (Ledamot) Yvonne Hansson (Ledamot) - Rickard Norlén (Ledamot) - Elisabeth Berling (Ledamot)

 
öppen bok

ALLMÄN INFORMATION

 

EKONOMISK FÖRVALTNING

Husjuristerna AB ansvarar för föreningens administrativa uppgifter, exempelvis är det hit du skickar in ditt andrahandskontrakt vid en eventuell andrahandsuthyrning. Husjuristerna administrerar föreningens ekonomi och behandlar således frågor rörande exempelvis avier.


Läs gärna mer och ladda ner blanketter på deras hemsida. Dina inloggningsuppgifter finns på din avgiftsavi. 

Hemsida: www.husjuristerna.se/boende

ÅRSSTÄMMA

Varje år, vanligtvis i maj, hålls föreningens årsstämma. Här diskuterar vi året som gått, årsredovisningen och fattar större beslut där omröstning bland föreningens medlemmar krävs. Det är här du som medlem har chansen att uttrycka dina åsikter.


Vid årsstämman närvarar den som är ägare till en lägenhet i föreningen, den som företräder en ägare eller den som på annat sätt är invald. Observera att månadsavgiften, för den månad då årsstämman hålls, måste vara betald för att din röst ska räknas på årsstämman.


På mötet väljs en ny styrelse varje år och alla i föreningen uppmuntras att söka. Ju fler engagerade medlemmar som arbetar för föreningen, desto bättre blir den!

ANDRAHANDSUTHYRNING

Vid andrahandsuthyrning är det du som bostadsrättsinnehavare som ingår ett hyresavtal med din hyresgäst och du ska därför skriva ett hyreskontrakt med din hyresgäst. Under fliken Dokument finns en mall som hjälp för upprättande av andrahandskontrakt, men andra mallar finns att hitta på exempelvis hyresgästföreningens hemsida. Det rekommenderas också att du tar en kreditupplysning på den du hyr ut till innan kontrakt skrivs.


För att du ska få tillåtelse att hyra ut din bostadsrätt behövs dock styrelsens skriftliga godkännande. Vid uthyrning av din lägenhet ska du därför ansöka om uthyrning av bostadsrätten genom att fylla i två exemplar av en blankett som finns under fliken Dokument  och lägga dem i föreningens brevlåda vid entrén i tegelhuset från Fabriksgatan. Du får sedan tillbaka ett exemplar som vi lägger i din brevlåda medan vi behåller ett ex. för vårt register. 

Andrahandsuthyrning sker årsvis, vill du hyra ut din lägenhet längre måste du alltså söka på nytt. Föreningen tar ut en avgift på 300:-/månad som automatiskt hamnar på den vanliga avin. Att hyra ut sin lägenhet olovligen medför en varning och kan i värsta fall innebära att medlemskapet sägs upp och bostadsrätten förverkas. 


Uthyrning genom Airbnb är inte tillåtet.

ANSVARSFÖRDELNING

I föreningens stadgar kan du läsa om vad du som bostadsrättsinnehavare ansvarar för i din lägenhet. I enlighet med stadgarna är bostadsrättsinnehavaren ansvarig för lägenhetens väggar, golv och tak samt inredning och utrustning i kök, badrum och övriga utrymmen tillhörande lägenheten. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar således även för lås på ytterdörr.


Föreningen ansvarar för ytterdörrens yttre sida på varje lägenhet, samt utsidan av fönstren. I enlighet med stadgar och gällande lagstiftning är det inte tillåtet att ändra något vad gäller utsidan av din lägenhetsdörr eller fönster utan styrelsens godkännande. Föreningen ansvarar dock inte för putsning eller reparation av glasen på dina fönster, snarare målning i samband med att huset målas om.

RENOVERING

Det finns ett antal åtgärder som enligt lag kräver styrelsens godkännande, oavsett vad stadgarna säger. Till dessa räknas ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme och vatten samt annan väsentlig förändring av lägenheten. Heta arbeten kräver att behörig hantverkare utför dessa jobb. Enligt föreningens stadgar får bostadsrättsinnehavaren inte företaga några väsentliga förändringar av lägenheten utan styrelsens skriftliga godkännande. 


För närmare information om vad som räknas till  väsentliga förändringar och vad som allmänt gäller vid renovering läs dokumentet Renovering av lägenhet som du hittar under Dokument. Kontakta gärna styrelsen om något är oklart. Lycka till med renoveringen!

KÖKSFLÄKT

Alla lägenheter ska ha en fungerande köksfläkt. Observera att det inte är tillåtet att ha en koppla in köksfläkten till det centrala ventilationsystemet, oavsett om du bor i det röda eller det vita huset. Din köksfläkt ska därmed vara en kolfilterfläkt.


Ventilationssystemen i husen är inte anpassade för inkoppling av fläkt och en det skulle innebära en ökad brandfara för hela huset då matfett sprids i ventilationen. Dina grannar skulle även få en oönskad lukt i sina lägenheter då det enda som händer är att matoset pressas ut i ventilationssystemet och ut i andra lägenheter.

ELAVTAL

Föreningen har tecknat ett kollektivt elavtal som innefattar hela föreningen för att alla medlemmar ska få så låga omkostnader som möjligt. Det innebär alltså att du som enskild medlem inte ska teckna ett separat elavtal med någon leverantör. Elavgiften finns specificerad på din avgiftsräkning.

BREDBAND, TV & TELEFONI

Föreningens fastigheter är anslutna till Com Hem. Avgiften för bredband 100/100, TV bas och telefoni ingår i månadsavgiften till föreningen. Om du är intresserad av att utöka någon av tjänsterna går det bra att kontakta Com Hem. 


Vid flytt skickar du tillbaka routern och TV-boxen till Com Hem och säger upp ditt avtal även om du inte har tecknat något separat. Om du flyttar in kontaktar du Com Hem för att starta igång tjänsterna och få hem en router och TV-boxer kostnadsfritt. 

För frågor eller tekniska problem, kontakta i första hand Com Hem direkt. Kontakta styrelsen om problemen inte går att lösa.

AVFALL & ÅTERVINNING

Avfallsrummet finns på vid brandtrappan på hörnet till tegelhuset mot Vädursgatan. Där kommer du antingen in med nyckel eller med kod. För allas trevnad och ekonomi är det viktigt var och vad du slänger. Vik ordentligt ihop kartonger, ställ inget utanför soprummet eller utanför behållarna.


Att föreningens utgifter ökar markant när soprummet inte sköts är värt att ha i åtanke. Misskötsel drabbar hela föreningen negativt, så för vårt eget bästa slänger vi rätt sopor på rätt plats.

Det finns särskilda bruna sopkärl som är avsedda för matavfall och tillhörande bruna pappåsar samt ett ställ för att förvara påsen i sin lägenhet. Det är viktigt att alla medlemmar använder sig av dessa sopkärl för matavfall då föreningen debiteras straffavgifter för det matavfall som slängs i vanliga sopkärl. Om vi missköter detta kommer det innebära att vi tvingas höja månadsavgifterna då sophanteringen blir betydligt dyrare.


Skulle de bruna påsarna vara slut så tveka inte att själv höra av dig till Renova för att beställa nya.

Tel: 031- 368 27 00

Inga grovsopor får slängas i soprummet! Detta görs i diverse återvinningscentraler i Göteborgsområdet som gratis tar and om dem. Till Farligt avfall-bilen kan hushållen i Göteborg lämna sitt farliga avfall och mindre el- och elektronikprodukter. Läs mer på Göteborgs stads hemsida om rutten. 

FÖRRÅD

I nuläget finns inga förråd i föreningen. Detta är dock en prioritet och styrelsen väger ständigt olika idéer och förslag mot varandra för att hitta en bra lösning där alla medlemmar i framtiden kan erbjudas förrådsutrymme. Under hösten 2019 / våren 2020 kommer föreningen bygga förråd på Vädursgatan 3 till de som bor där.  


Det är aldrig tillåtet att förvara saker i korridorer då detta kan medföra ökad brandrisk. Kontakta styrelsen om du ser att någon missköter detta. 

Inuti Hiss

FELANMÄLAN & HJÄLP

Vi har flera olika kontrakterade partners som är utvalda att hjälpa föreningen med underhåll eftersom vi inte har någon egen anställd personal för detta. Nedan följer anvisning om hur felanmälan görs för olika typer av problem. Det är allas lika ansvar att hålla våra gemensamma lokaler i bra skick och detta innefattar att göra en anmälan om något inte fungerar som det ska. Om du inte får den hjälp av leverantören som du förväntar dig kan du kontakta styrelsen för hjälp.

 

FASTIGHETSSKÖTARE

Om något i trapphusen eller på gården går sönder kan du höra av dig till vår fastighetsskötare direkt på Bo&Son. Det är även dem som ska kontaktas vid problem i tvättstugan. 


E-post: felanmalan.gbg@lexium.se

Vid felanmälan, ange vilken förening det rör sig om samt dina kontaktuppgifter.

FÖRLORADE NYCKLAR

Om du behöver ta ut en ny nyckel som går till huset måste detta godkännas av styrelsen skriftligt. Intyget måste tas med för att du ska kunna beställa en ny hos Låsinväst.


Har du tappat bort dina nycklar till brevlådan så måste du informera styrelsen om detta för att få ett nytt lås. En ny låskolv kostar 400kr och debiteras sedan med månadsavgiften.

LÅSSYSTEM

Om något av husets kodenheter/anropssystem slutar fungera ska detta felanmälas direkt till vår kontrakterade partner Monitor alarm.

Tel: 031 63 65 00
E-post: kundservice@monitor-larm.se

Vid förlorad tagg måste styrelsen kontaktas för att den försvunna ska inaktiveras och för att du ska få en ny. För detta administrativa arbete tar föreningen 250:-. 

SKADEDJUR

Föreningen har ett skadedjursavtal med Anticimex som innebär att föreningen och alla boende helt gratis kan få hjälp vid problem med skadedjur i lägenheten eller allmänna utrymmen, exempelvis råttor, möss, silverfiskar, vägglöss och andra insekter.


Ring bara Anticimex och berätta vilken adress det gäller så kommer de och löser det. Ju snabbare problem anmäls desto fortare blir de lösta så kontakta dem direkt.


Tel: 075 245 10 00

HISSEN

Om hissen stannar eller om dörrarna inte stängs kan du prova att dammsuga bort grus i springan för hissdörrarna. Fungerar inte det behöver den felanmälas. Telefonnumret står i och på hissen. Ange Fabriksgatan 21 som adress.

VENTILATION

Kontakta styrelsen om du upptäcker att ventilationen slutar fungera eller beter sig konstigt så gör vi en anmälan direkt. Får vi inte in klagomål vet vi inte om att vi har problem och då blir ingenting bättre.

KONTAKT

Kontakta oss gärna om du har frågor via kontaktformuläret eller e-post. Är du boende i föreningen kan du gå med i vår grupp på Facebook där vi inom föreningen diskuterar allt som rör oss.

Blanketter lämnas i föreningens brevlåda som finns i entrén till tegelhuset från Fabriksgatan 21.

Kontakta kassor.bishopalumno@gmail.com vid ekonomifrågor.

 • Facebook

Tack för ditt meddelande!

IMG_2565.jpg