top of page
IMG_2526.JPG

TRIVSELREGLER

Alla som bor och verkar i fastigheten skall medverka till god ordning och trivsel genom att visa varandra hänsyn. 

Varje bostadsrättshavare ansvarar för att gäster och besökare följer nedanstående ordningsregler.

 • Det är extra viktigt att tänka på ljudnivån mellan 22.00-07.00 då alla har rätt till lugn och ro i sin bostad.

 • Din lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare. Har du frågor kontakta någon i styrelsen.

 • Ingen rökning får ske i lägenheterna.

 • Ingenting får förvaras i trapphus och korridorer på grund av brandsäkerheten.

 • Håll alla dörrar låsta till garage, soprum och tvättstuga.

 • Säkerställ alltid att entrédörren stängs och låses och släpp inte in någon obehörig.

 • Grovsopor ingår inte i sophämtningen utan ansvaras av den boende. Du kan slänga gratis på Göteborgs kommuns återvinningscentraler, se nedan. 

 • Nedskräpning av innegården är inte acceptabelt.

 • Tänk på att ta hand om föreningens fastighet och gemensamma utrymmen då onödigt slitage och förstörelse belastar föreningen gemensamt och leder till avgiftshöjningar.

 • Husdjur är tillåtet i föreningen under förutsättning att djuren inte skadar eller hotar människor och att övriga trivselregler inom föreningen följs. Om du är ägare till ett något ovanligare djur, exempelvis en ofarlig orm eller ett giftigt djur ser vi gärna att du informerar styrelsen om detta, då denna information kan vara bra att ha för styrelsen.

 • Det är inte tillåtet att koppla in köksfläkten till det centrala ventilationsystemet så din köksfläkt måste därmed vara en kolfilterfläkt. 

Favicon 3.png

STYRELSEN

Robert (Ordförande) - Rickard Norlén (Kassör) - Jan Ottosson (Ledamot) - Berry Kristensson (Ledamot) - Elisabeth Berling (Ledamot) - Maria Bolinder (ledamot)

öppen bok

ALLMÄN INFORMATION

EKONOMISK FÖRVALTNING

Nabo AB ansvarar för föreningens administrativa uppgifter, exempelvis är det hit du skickar in ditt andrahandskontrakt vid en eventuell andrahandsuthyrning. Nabo administrerar föreningens ekonomi och behandlar således frågor rörande exempelvis avier.


Läs gärna mer och använd formulären i Nabo kundportal. Du loggar in med BankID.

ÅRSSTÄMMA

Varje år, vanligtvis i maj, hålls föreningens årsstämma. Här diskuterar vi året som gått, årsredovisningen och fattar större beslut där omröstning bland föreningens medlemmar krävs. Det är här du som medlem har chansen att uttrycka dina åsikter.


Vid årsstämman närvarar den som är ägare till en lägenhet i föreningen, den som företräder en ägare eller den som på annat sätt är invald. Observera att månadsavgiften, för den månad då årsstämman hålls, måste vara betald för att din röst ska räknas på årsstämman.


På mötet väljs en ny styrelse varje år och alla i föreningen uppmuntras att söka. Ju fler engagerade medlemmar som arbetar för föreningen, desto bättre blir den!

ANDRAHANDSUTHYRNING

Vid andrahandsuthyrning är det du som bostadsrättsinnehavare som ingår ett hyresavtal med din hyresgäst och du ska därför skriva ett hyreskontrakt med din hyresgäst. Under fliken Dokument finns en mall som hjälp för upprättande av andrahandskontrakt, men andra mallar finns att hitta på exempelvis hyresgästföreningens hemsida. Det rekommenderas också att du tar en kreditupplysning på den du hyr ut till innan kontrakt skrivs.


För att du ska få tillåtelse att hyra ut din bostadsrätt behövs dock styrelsens godkännande. Vid uthyrning av din lägenhet ska du därför ansöka om uthyrning av bostadsrätten genom att fylla ett formulär som du hittar i Nabo kundportal under Din lägenhet/lokal.

Andrahandsuthyrning sker årsvis, vill du hyra ut din lägenhet längre måste du alltså söka på nytt. Föreningen tar ut en avgift som automatiskt hamnar på den vanliga avin. Gällande avgift finns i Nabo-portalen. Att hyra ut sin lägenhet olovligen medför en varning och kan i värsta fall innebära att medlemskapet sägs upp och bostadsrätten förverkas. 


Uthyrning genom Airbnb är inte tillåtet.

ANSVARSFÖRDELNING

I föreningens stadgar kan du läsa om vad du som bostadsrättsinnehavare ansvarar för i din lägenhet. I enlighet med stadgarna är bostadsrättsinnehavaren ansvarig för lägenhetens väggar, golv och tak samt inredning och utrustning i kök, badrum och övriga utrymmen tillhörande lägenheten. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar således även för lås på ytterdörr.


Föreningen ansvarar för ytterdörrens yttre sida på varje lägenhet, samt utsidan av fönstren. I enlighet med stadgar och gällande lagstiftning är det inte tillåtet att ändra något vad gäller utsidan av din lägenhetsdörr eller fönster utan styrelsens godkännande. Föreningen ansvarar dock inte för putsning eller reparation av glasen på dina fönster, snarare målning i samband med att huset målas om.

RENOVERING

Det finns ett antal åtgärder som enligt lag kräver styrelsens godkännande, oavsett vad stadgarna säger. Till dessa räknas ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme och vatten samt annan väsentlig förändring av lägenheten. Heta arbeten kräver att behörig hantverkare utför dessa jobb. Enligt föreningens stadgar får bostadsrättsinnehavaren inte företaga några väsentliga förändringar av lägenheten utan styrelsens skriftliga godkännande. 


För närmare information om vad som räknas till  väsentliga förändringar och vad som allmänt gäller vid renovering läs dokumentet Renovering av lägenhet som du hittar under Dokument. Kontakta gärna styrelsen om något är oklart. Lycka till med renoveringen!

KÖKSFLÄKT

Alla lägenheter ska ha en fungerande köksfläkt. Observera att det inte är tillåtet att ha en koppla in köksfläkten till det centrala ventilationsystemet, oavsett om du bor i det röda eller det vita huset. Din köksfläkt ska därmed vara en kolfilterfläkt.

Ventilationssystemen i husen är inte anpassade för inkoppling av fläkt och en det skulle innebära en ökad brandfara för hela huset då matfett sprids i ventilationen. Dina grannar skulle även få en oönskad lukt i sina lägenheter då det enda som händer är att matoset pressas ut i ventilationssystemet och ut i andra lägenheter.

ELAVTAL

Föreningen har tecknat ett kollektivt elavtal som innefattar hela föreningen för att alla medlemmar ska få så låga omkostnader som möjligt. Det innebär alltså att du som enskild medlem inte ska teckna ett separat elavtal med någon leverantör. Elavgiften finns specificerad på din avgiftsräkning.

BREDBAND, TV & TELEFONI

Föreningens fastigheter är anslutna till Tele2 (före detta ComHem). Avgiften för bredband 100/100, TV bas och telefoni ingår i månadsavgiften till föreningen. Om du är intresserad av att utöka någon av tjänsterna går det bra att kontakta Tele2 på 90222. 

 

Om du flyttar in kontaktar du Tele2 för skapa ett avtal kopplat till gruppavtalet, starta igång tjänsterna och få hem en router och TV-box kostnadsfritt. Vid flytt skickar du tillbaka routern och TV-boxen till Tele2 och säger upp ditt avtal även om du inte har tecknat extra tjänstert.

För frågor eller tekniska problem, kontakta i första hand Tele2 support direkt. Kontakta styrelsen om problemen inte går att lösa.

AVFALL & ÅTERVINNING

Avfallsrummet finns på vid brandtrappan på hörnet till tegelhuset mot Vädursgatan. Där kommer du antingen in med nyckel eller med kod. För allas trevnad och ekonomi är det viktigt var och vad du slänger. Vik ordentligt ihop kartonger och ställ inget utanför soprummet eller utanför behållarna. Släng inte kartonger som innehåller plastemballage utan att ta ur detta och lägga i plast-bingen. 

 

Att föreningens utgifter ökar markant när soprummet inte sköts är värt att ha i åtanke. Misskötsel drabbar hela föreningen negativt, så för vårt eget bästa slänger vi rätt sopor på rätt plats.

Det finns särskilda bruna sopkärl som är avsedda för matavfall och tillhörande bruna pappåsar samt ett ställ för att förvara påsen i sin lägenhet. Det är viktigt att alla medlemmar använder sig av dessa sopkärl för matavfall då föreningen debiteras straffavgifter för det matavfall som slängs i vanliga sopkärl. Om vi missköter detta kommer det innebära att vi tvingas höja månadsavgifterna då sophanteringen blir betydligt dyrare.

 

Skulle de bruna påsarna vara slut så tveka inte att själv höra av dig till Renova för att beställa nya.

Tel: 031- 368 27 00

Inga grovsopor får slängas i soprummet! Detta görs i diverse återvinningscentraler i Göteborgsområdet som gratis tar and om dem. Se Planera ditt besök på återvinningscentralen - Göteborgs Stad (goteborg.se). Till Farligt avfall-bilen kan hushållen i Göteborg lämna sitt farliga avfall och mindre el- och elektronikprodukter. Läs mer på Göteborgs stads hemsida om rutten. 

FÖRRÅD

I nuläget finns inga förråd i föreningen. Detta är dock en prioritet och styrelsen väger ständigt olika idéer och förslag mot varandra för att hitta en bra lösning där alla medlemmar i framtiden kan erbjudas förrådsutrymme. Föreningen undersöker möjligheterna att bygga förråd i ett av garagen på Vädursgatan 3.  


Det är aldrig tillåtet att förvara saker i korridorer då detta kan medföra ökad brandrisk. Kontakta styrelsen om du ser att någon missköter detta. 

bottom of page